Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az ökotermék webshophoz

 1. Az Eladó

Név: ÖKOSYS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 2921 Komárom, Széchenyi u. 26.
Telephely címe: 2921 Komárom, Gesztenye u. 2.
Adószáma: 24685371-2-11

Cégjegyzékszám: 11 10 001690, nyilvántartja a Tatabányai Törvényszék, mint Cégbíróság
Bankszámlavezető bank neve: MKB Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10300002-10344046-49020010

Internetes címe: www.okotermek.hu

E-mail cím: info@okosys.hu
Telefonszám: Sebestyén Tibor +36 30 7375-650

Tárhelyszolgáltató: Ökosys Zrt, 2921 Komárom, Széchenyi u. 26. e-mail cím: info@okosys.hu

 

 1. A Vevő és egyéb felhasználó

Vevő: aki az Eladó által értékesítésre kínált egy vagy több termék megrendelésével az Eladóval adásvételi szerződést köt.

Fogyasztónak minősülő Vevő: olyan természetes személy Vevő, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el a termékek adásvétele során. A Vevőre vonatkozó rendelkezések a Fogyasztónak minősülő Vevőre is vonatkoznak.

Egyéb felhasználó: aki a hírlevél küldéséhez hozzájárul.

 

 1. A szerződés tárgya

Jelen általános szerződési feltételek az Eladó és a Vevő között a www.okotermek.hu internetes oldalon működő webáruházban található termékekre kötött adásvételi szerződésekre vonatkoznak. Az általános szerződési feltételek rendelkezéseket tartalmaznak a hírlevél küldés-szolgáltatásra vonatkozóan is.

Az Eladó és a Vevő között létrejövő adásvételi szerződés tárgyát az Eladó által értékesítésre kínált, a www.okotermek.hu internetes oldalon működő webáruházban található termékek közül a Vevő által kiválasztott, és Eladó által visszaigazolt egy vagy több termék képezi. A termékek ára, lényeges tulajdonságai és jellemzői az egyes termékeknél kerülnek feltüntetésre.

A www.okotermek.hu webáruházban szereplő termékek:

 • Környezetbarát élelmiszer csomagoló anyagok

 

 

 1. Az adásvételi szerződés létrejötte

A termékek webáruházban történő megjelenítése nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, Eladót ajánlati kötöttség nem terheli. A Vevő által egy vagy több termék megrendelése szerződéskötésre irányuló ajánlatnak minősül. Az adásvételi szerződés a megrendelés Eladó általi visszaigazolásával, mint az ajánlat elfogadásával jön létre.

A megrendelés a www.okotermek.hu internetes oldalon található webáruházon keresztül történik.

A webáruházon keresztül történő rendelés technikai lépései:

 1. Válassza ki a megrendelni kívánt terméket/termékeket.
 2. Jelölje a vásárolni kívánt darabszámot. A darabszámot a kosárban is lehetőség van módosítani.
 3. A „kosárba tesz” ikonra kattintással helyezze a megrendelni kívánt terméket a vásárlói kosárba.
 4. Az előzőek szerint válassza ki a további megvásárolni kívánt termékeket, és jelölje a vásárolni kívánt darabszámot.
 5. Amennyiben valamennyi megvásárolni kívánt terméket kiválasztotta a kívánt darabszámban, a „kosár” ikonra kattintva folytassa a rendelés leadását. A kosárban lehetősége van a rendelni kívánt termék darabszámát módosítani, illetve a kosárból terméket eltávolítani.
 6. A rendeléshez regisztrálni lehet, de a rendelésnek nem feltétele a regisztráció.
 7. Töltse ki a számlázási és a szállítási címre vonatkozó adatokat.
 8. Válassza ki a szállítás módját. A szállítási módokról a 6. tartalmaz bővebb tájékoztatást.
 9. Válassza ki a fizetés módját. A fizetési lehetőségekről a 7. tartalmaz bővebb tájékoztatást.
 10. A „megjegyzés” rovatban a megrendeléssel, szállítással kapcsolatos egyedi kéréseit, igényeit rögzítheti.
 11. A megadott adatokat, a kiválasztott termékeket vagy a darabszámot a megrendelés elküldése előtt lehetősége van javítani. A rendelés elküldésével Ön automatikusan elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.
 12. Rendelését a „megrendelés elküldése” ikonra kattintással véglegesítheti és küldheti el.

A Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást kap a megrendelés megérkezéséről. Amennyiben ezen visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés, mint a Vevő szerződéskötési ajánlata elfogadásáról az Eladó külön visszaigazolást küld, amely tartalmazza a megrendelt és az Eladó által teljesíteni vállalt termékeket, azok vételárát, a szállítás költségét és a teljesítés időpontját. A szerződés ezen visszaigazolás Vevőhöz történő megérkezésével jön létre.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Az Eladó akkor fogadja el a megrendelést, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen az Eladó rendelkezésére bocsátott a megrendelés időpontjában. A hibás adatok megadása miatti téves teljesítésből eredő károkért Eladó nem vállal felelősséget, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Eladó részére.

A Vevőnek a megrendelés elküldése, illetve a visszaigazolás megérkezése után a megrendelésben tévesen megadott adatokat az Eladó felé telefonon vagy e-mailben van lehetősége javítani. Amennyiben a megrendelésben megadott adatokat a Vevő a termékek szállításra történt átadását követően módosítja, köteles az ebből eredő többletköltségeket viselni.

A szerződés távollévők között kötött szerződés, amely írásba foglalt szerződésnek minősül. Eladó rögzíti és iktatja a szerződést, így a szerződés utóbb is hozzáférhető, visszakereshető. A szerződés nyelve magyar, a szerződésre a magyar jog vonatkozik. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.

 

 1. A termékek ára

A webáruházban szereplő termékek megvásárlása fizetési kötelezettséggel jár. A Vevőt terheli a termék árának, valamint a szállítás 6. pont szerinti költségének megfizetése.

A termékek ára a webáruházban az adott terméknél kerül feltüntetésre. Az árak nettó árak, nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. Továbbá a termékek ára nem tartalmazza a szállítás díját.

 

 1. A termékek átvétele, szállítás

Az Eladó a szerződés létrejötte után haladéktalanul csomagolja a megrendelt termékeket.

A termékek a Vevő választása szerint kézbesítő (Futár [Ökosys]) igénybevételével kerülnek kiszállításra a Vevő által megadott címre vagy az Eladó 2921 Komárom, Gesztenye u. 2. szám alatti telephelyén vehetők át személyesen, előre egyeztetett időpontban (Személyes átvétel [Komárom]).

A futár a kézbesítést a termék(ek) ellenértékének beérkezését követően kiküldött visszaigazolástól számított 1-5 munkanapon belül, munkanapokon 8-16 óra között végzi.

Általános teljesítési határidő:

Személyes átvétel esetén az Eladó előre egyeztetett időpontban, de a megrendelés visszaigazolásától számított 15 napon belül biztosítja a megrendelt termékek átvételének lehetőségét a 2921 Komárom, Gesztenye u. 2. szám alatti telephelyen. Amennyiben a Vevő a megrendelés visszaigazolásától számított 30. napig nem veszi át a terméket, az Eladó elállhat a szerződéstől.

Az előzetesen, tájékoztató jelleggel jelzett szállítási határidőtől való eltérésért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

A sikertelen kiszállítás költségei – amennyiben a kiszállítás a Vevőnek felróható okból hiúsult meg – a Vevőt terhelik. Az ismételt kiszállításra a sikertelen kiszállítás költségeinek megfizetése esetén kerül sor. Amennyiben a Vevő a sikertelen kézbesítés napjától számított 14 napon belül a sikertelen kézbesítés költségét nem fizeti meg Eladónak, az Eladó a szerződéstől elállhat.

Az Eladó a megrendelést, illetve a megrendelés teljesítését követően is a Vevő rendelkezésére áll a rendeles@okotermek.hu e-mail címen, és hétköznap 8-16 óra között a +36 34 222-022 telefonszámon.

 

 1. Fizetési módok és számlázás

A Vevő a termékek vételárát és a szállítás költségét – választása szerint – az alábbi módokon fizetheti meg:

Banki átutalással (előre utalással). A Vevő a termékek árát és a szállítás költségét a termékek kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg az MKB BANK által vezetett
10300002-10344048-49020010 számú bankszámlájára banki átutalás útján.

A számla a Vevő számára minden esetben a rendeléskor megadott email címre kerül kiküldésre az Eladó által.

 

 1. Szavatosság, jótállás

Eladó a termékeire a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) előírtak szerinti szavatossággal tartozik.  

Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett.

Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztónak minősülő Vevő által a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy az már a teljesítés idején megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

Termékszavatosság:

Eladó az alábbiak szerint tájékoztatja a Vevőt a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről (Ptk. 6:168-6:170.§§).

Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Jótállás

Eladó az alábbiak szerint tájékoztatja a Vevőt a jótállásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről (Ptk. 6:171. §).

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Vevőnek a jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a környezetbarát termékekre 6 hónap jótállást vállal.

 

 1. Elállási jog

9.1. A fogyasztónak minősülő Vevőre vonatkozó szabályok:

A fogyasztónak minősülő Vevő jogosult jelen szerződéstől az alábbi időtartamon belül indokolás nélkül elállni:

– a terméknek,

– több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

 – több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

– ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak

a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül.

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közti időszakban is gyakorolhatja.

A Vevő elállási jogát a jelen általános szerződése feltételek végén található elállási nyilatkozat-minta felhasználásával (Elállási/Felmondási nyilatkozatminta), vagy erre irányuló egyértelmű nyilatkozatának a rendeles@okotermek.hu e-mail címére történő megküldésével, vagy postai úton a 2900 Komárom, Gesztenye u. 2. szám alatti címre megküldve, illetve a +36 34 222-022 telefonszámon közölve gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozat akkor minősül határidőben megtettnek, ha azt a Vevő a jelen pontban megjelölt határidő lejárta előtt megteszi, vagy elküldi az Eladónak. Annak bizonyítása, hogy az elállási jogát ezen bekezdés szerint gyakorolta, a Vevőt terheli.

A Vevő jogszerű elállása esetén az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül a Vevő által választott fizetési móddal egyezően visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Vevő kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, amelynek többletköltsége nem hárítható át a Vevőre. Az Eladó nem köteles megtéríteni a Vevőnek azon költségét, amely abból keletkezett, hogy nem a legkisebb költséggel járó szállítási módot választotta.

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a termék árának és a szállítás költségének összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vevő köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, vagy az Eladónak átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli.

A Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Vevőt az elállási joga gyakorlásával összefüggésben a fentebb meghatározottakon felül – így a legkevésbé költséges szállítás díját meghaladó szállítási költség, a termék visszaküldésével felmerült költség, és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés költsége – további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

A Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogát

– olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;

–  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Ha a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Vevő elállási jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti. A Vevő az Eladónak a járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség – a legkevésbé költséges szállítás díját meghaladó költség, a termék visszaküldésével felmerült költség, és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés költsége kivételével – nem követelhető. Az Eladó köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.

 

9.2. A fogyasztónak nem minősülő Vevőre vonatkozó szabályok:

A fogyasztónak nem minősülő Vevő a Ptk. szerint az Eladó szerződésszegése esetén gyakorolhatja az elállási jogát, így az alábbi esetekben:

– ha az Eladó szerződésszegése következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, – ha az Eladó a szerződést az utólagos teljesítésre tűzött póthatáridőben sem teljesítette,

– az Eladó hibás teljesítése esetén, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt,

– jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

A Vevő elállási jogát a 9.1. pontban meghatározott módon gyakorolhatja. A Vevő elállása a szerződést megszünteti, és a felek kötelesek egymással elszámolni. Ennek során a Vevő köteles a megrendelt termékeket Eladónak visszaküldeni, Eladó a termékek árát Vevőnek visszafizetni. A termékek kiszállításának és visszaküldésének költsége a Vevőt terheli.

 

9.3. Az Eladó jogosult a szerződéstől elállni:

– ha a Vevő a Vevőnek felróható okból sikertelen kézbesítés napjától számított 14 napon belül a sikertelen kézbesítésének költségét nem utalja át az Eladó számlájára,

– ha a Vevő személyes átvétel választása esetén a megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon belül nem veszi át a termékeket,

– ha a Vevő a termékek és a szállítás díjának fizetési módjaként azok előre utalását választotta, és a termékek és a szállítás díját a megrendelés visszaigazolása napjától számított 14 napon belül nem utalja át az Eladó számlájára.

Eladó az elállási jogát a Vevő e-mail címére vagy a Vevő posta címére postai úton megküldve gyakorolhatja.

 

 1. A szerződés megszűnése, megszüntetése

A szerződés annak teljesítésével megszűnik.

A szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel felbonthatják, ebben az esetben az a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szűnik meg.

A szerződés megszűnik továbbá akkor, ha a Vevő vagy az Eladó attól a 9. pontban foglaltak szerint eláll. Az elállás esetén a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szűnik meg, és a szerződő felek a 9. pontban foglaltak szerint kötelesek egymással elszámolni.

A Vevő a szerződés teljesítése vagy egyéb okból megszűnése után is a Vevő rendelkezésére áll az Eladó adatainál megjelölt telefonszámon és e-mailben egyaránt.

 

 1. Panaszkezelés

A Vevő és egyéb felhasználó az esetleges panaszát a +36 34 222-022 telefonszámon és a 2921 Komárom, Gesztenye u. 2. szám alatti üzlethelyiségében szóban közölheti, illetve az Eladónak e-mailben (rendeles@okotermek.hu) vagy postai úton juttathatja el Eladó 2921 Komárom, Gesztenye u. 2. szám alatti címére.

Minőséggel kapcsolatos vevői panasztétel esetén az esetleges problémáról a Vevő részéről fényképes dokumentáció szükséges, melyet a Vevő az Eladónak e-mailben (rendeles@okotermek.hu) vagy postai úton juttathatja el Eladó 2921 Komárom, Gesztenye u. 2. szám alatti címére. A minőséggel kapcsolatos vevői panasztétel esetén az Eladónak 14 nap áll rendelkezésére az eset kivizsgálására. A panasz elfogadása esetén a panasz tárgyát képező termékeket az Eladó cseréli.

A megrendelés mennyiségi eltérése esetén a Vevő a +36 34 222-022 telefonszámon, 2921 Komárom, Gesztenye u. 2. szám alatti üzlethelyiségében szóban közölheti vagy e-mailben (rendeles@okotermek.hu) veheti fel az Eladóval a kapcsolatot. A mennyiségi eltérésből adódó panasztétel kivizsgálására az Eladónak 14 nap áll rendelkezésére. A panasz elfogadása esetén a panasz tárgyát képező, hiányzó termékeket az Eladó pótolja.

A szóbeli panaszt az Eladó lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és orvosolja. Amennyiben nem lehetséges a panasz azonnali megvizsgálása, vagy annak kezelésével a Vevő vagy az egyéb felhasználó nem ért egyet, úgy Eladó a panaszról köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a Vevőnek vagy egyéb felhasználónak átadni.

Az írásban benyújtott egyéb panaszt az Eladó annak beérkezésétől számított 30 napon belül köteles megvizsgálni és megválaszolni. Az Eladó válaszával együtt a panaszról felvett jegyzőkönyvet is köteles a Vevőnek vagy egyéb felhasználónak megküldeni.

Amennyiben az Eladó a panaszt elutasítja, a Vevő vagy az egyéb felhasználó bírósághoz, vagy békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testület előtti eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Amennyiben a fogyasztó nem rendelkezik belföldi lakó- vagy tartózkodási hellyel, az eljárásra az Eladó székhelye szerinti békéltető testület rendelkezik illetékességgel. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A vevő lakóhely szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is benyújthatja panaszát. Az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság megtalálható a jarasinfo.gov.hu webodlalon.

Az Eladó székhelye szerinti békéltető testület elérhetősége:

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület, címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. (telefon: 06-34-513-010, fax: 06-34-316-259, e-mail: bekeltetes@kemkik.hu, web: www.kemkik.hu)

Az Eladó székhelye szerinti bíróság elérhetősége:

Komáromi Járásbíróság, címe: 2900 Komárom, Beöthy Zsolt utca 26.

Tatabányai Törvényszék, címe: 2800 Tatabánya, Komáromi utca 4.

 

 1. Szerzői jog

A webáruház honlapjának teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A személyes használat céljából történő letöltéshez, tároláshoz és kinyomtatáshoz az Eladó hozzájárul. Az Eladó hozzájárulása nélküli felhasználás a szerzői jogok megsértését valósítja meg, ami jogkövetkezményeket von maga után.

 

 1. Egyéb tájékoztatás

A szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről szóló további tájékoztatás a konkrét árucikk gyártójának információs oldaláról, dokumentációjából ismerhető meg. Ennek esetleges pontatlanságáért az Eladót nem terheli felelősség.

 

 1. Eladó felelőssége

Eladó nem vállal felelősséget a webáruháznak, valamint annak tartalmának elérhetőségéért és működéséért. Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Eladó nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. Eladó nem vállal felelősséget a webáruház használata során fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb technikai hibákért.

Eladó nem vállal felelősséget a webáruház adatainak és információinak felhasználásából, továbbadásából vagy nem elérhetőségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért.

Eladó fenntartja magának a jogot a webáruház részleges vagy teljes megszüntetésére, megváltoztatására és szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, az ebből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért Eladó felelősséget nem vállal.

Eladó nem vállal felelősséget a webáruház honlapjáról elérhető más internetes honlapok tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget az Eladó honlapjára mutató más internetes honlapok tartalmáért.

 

 1. Vevő felelőssége

Vevő és az egyéb felhasználó kijelenti, hogy az Internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja. Ennek megfelelően tudatában van annak, hogy az Interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége nem garantálható.

Vevő és az egyéb felhasználó felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a webáruházba való bejelentkezéshez szükséges adatokra. Eladó nem vállal felelősséget a felhasználói adatok Vevő és az egyéb felhasználó tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen személy általi használatából eredő károkért. Vevő és az egyéb felhasználó felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával az Eladónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Vevő tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el.

 

 1. Egyéb

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

– A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet

– A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

– Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

 

Komárom, 2023. 03. 06.