Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az Ökosys Zrt. on-line áruházában (http://okotermek.hu/webshop) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére.

1. Általános rendelkezések

Az Ökosys Zrt (cégjegyzékszám: 11-10-001690; székhely: HU-2921  Komárom, Széchenyi út 26.; adószám: 24685371-2-11; e-mail: info@okotermek.hu; képviseli: Sebestyén Tibor vezérigazgató; a továbbiakban: Ökosys) interneten elérhető termékkatalógusából Az Ökosys által forgalmazott vegyiáru és illatszer termékeket kínálja eladásra. Az Ökosys fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa értékesített termékek katalógusát megváltoztassa. Az internetes áruházon keresztül leadott elektronikus megrendeléssel a jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) leírt feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre Az Ökosys és a megrendelést leadó magánszemély vagy cég (a továbbiakban:megrendelő) közt. Ezen adásvételi szerződést Ökosys írásban megkötött szerződésnek tekinti, melyet a leadott rendelés azonosítószámán iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárol. Ökosys kijelenti, hogy a termékek értékesítéséhez és az internetes áruház működtetéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik. 

Jelen ÁSZF a www.okotermek.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában az ÁSZF hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában az ÁSZF hatálya nem terjed ki továbbá olyan honlapok szolgáltatásaira és adatkezeléseire sem, melyekre a www.okotermek.hu oldalakon található hivatkozás vezet. Az ÁSZF megrendelő által történő elfogadása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut rendel meg.

2. Szerződő felek

Az adásvételi szerződés Az Ökosys mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. Ökosys csak a www.okotermek.hu oldalakon keresztül leadott rendelésekért felel. A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket a későbbiekben - a megrendelés Ökosys általi visszaigazolásáig - lehetősége van módosítani/visszavonni, Ökosys ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. A nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt Ökosys jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát ellenőrizni.

3. Az Ökosys felelősségvállalása

Az internetes áruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók az áruház láblécében elhelyezett információs menüpontjaiban olvashatók. Ökosys vállalja, hogy a fent jelzett oldalakon leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

4. A megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő a megrendelése elküldésével a jelen ÁSZF-et elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy a megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott fizetési módnak megfelelően.

5. Árak és termékinformáció

Az Ökosys az áruk vételárát minden esetben Magyarország törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás az árunál nem szerepel, a megjelölt vételár minden esetben egy darab árucikkre vonatkozik, és nem foglalja magában az adott árucikkhez kapcsolódó egyéb termékek vételárát. A vételár nem tartalmazza a kézbesítés (szállítás) díját. A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati ára. Ezen kívül külön lapon szerepel a szállítási szolgáltatás költsége. Az ajánlati ár ennek megfelelően az adott pillanatban érvényes áru vételárából, valamint a szállítási árból tevődik össze, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a megrendelést Az Ökosys jóváhagyja. A végleges ár csak a felek közös megegyezésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés, vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

A megrendelőnek a megrendelt termékek árát és az esetleges szállítási költséget előre, a 10300002-10344046-49020010 (MKB Bank Zrt.) történő átutalással kell fizetnie. A Megrendelőnek készpénzes fizetés esetén a termékek árát és az esetleges szállítási költséget utólag, a csomag átvételekor kell megfizetnie a Kiszállítónak.

Az Ökosys on-line áruház terméklistáiban feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói bruttó ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Megrendelés leadásakor Ökosys kötelezi  magát, hogy a kiválasztott termékeket a rendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendeléskor küldött e-mail alapú visszaigazolás is tartalmazza. Az internetes áruházban a termékek adatlapján megjelenítésre kerülnek a termékkel kapcsolatos lényegi információk, melyek segítik az előzetes tájékozódást. A megrendelő által átvett termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, melyek az adott termékre jellemzőek: összetétel, használat és felhasználását illetően. A megrendelő a termék átvételét követően köteles az ezen tájékoztatást alaposan elolvasni és megismerni.  Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő köteles megtéríteni Ökosys számára.

6. A szerződés hatálya

Az internetes felületen csak cselekvőképes természetes, illetve jogképes jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a megrendelő és Az Ökosys között, mint távollévők között kötött magyar nyelvű szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. Az Ökosys kötelezettséget vállal a megrendelés teljesítésére, a megrendelő pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat, valamint a szállítási költséget maradéktalanul, határidőben megfizeti. A rendelési folyamat során a megrendelő megismeri a termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, a bruttó árakat és fizetési feltételeket, a szállítással kapcsolatos információkat és az áru átvételének módját. A megrendelés érvényesítéséhez a megrendelőnek el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF, jelen dokumentum.).

A felek közötti adásvételi szerződés a megrendelés Ökosys általi jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Az Ökosys rendszere minden érvényes rendeléshez egy rendelésazonosító-számot ad, melyet megrendelő megtalál minden rendelése mellett az áruházban létrehozott fiókjában, illetve a megrendelő e-mail címére küldött rendelésigazoló e-mailben. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes! A megrendelés leadását követően Ökosys haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül megküldi megrendelő részére a visszaigazolást a megrendeléséről.  Az adásvételi szerződés a megrendelés Ökosys általi visszaigazolással jön létre.

Amennyiben a megrendelés visszaigazolása nem történik meg 48 órán belül, úgy a megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól. Az Ökosys a megrendelés jóváhagyásáig biztosítja a lehetőséget a megrendelőnek a megrendelése módosítására, visszavonására.

Amennyiben a megrendelő által megvásárolni kívánt termék nem áll rendelkezésre, és emiatt azt Az Ökosys nem tudja a vállalt általános szállítási határidőn belül a felhasználónak eljuttatni, erről Az Ökosys a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben a megrendelő ezen információk ismeretében is megvásárolja a terméket, a késedelem miatt igényt nem érvényesíthet. Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, Az Ökosys a szerződés létrejöttétől számított 24 (huszonnégy) órán belül a szerződéstől elállhat. Az esetleges megfizetett vételárat Az Ökosys ebben az esetben haladéktalanul visszajuttatja a megrendelőnek.

7. Szállítási feltételek

A megrendeléseket a visszaigazolást követő 14 (tizennégy) munkanapon belül vállalja az Ökosys teljesíteni Magyarország terültére történő kiszállítás esetén. A megrendelések kézbesítése a hét minden munkanapján folyamatosan történik. A raktárról nem elérhető termékek esetében a megrendelőt értesítjük a postázás várható időpontjáról.

A regisztrációnál megadott névre és címre kiállított számlát a csomagban találja a megrendelő. A megrendelő köteles Az Ökosys internetes áruházban megrendelt és a megrendelő által megadott címre kiszállított termékeket átvenni. Amennyiben fizetési módként a "Kiszállításkor a futárnak" opciót választotta a megrendeléshez úgy Az Ökosys által küldött számlán feltüntetett vételárat - mely a termékek szállítási költségeit is tartalmazza – a megrendelő köteles készpénzben a kézbesítőnek kifizetni.

A csomagolási és utánvételes szállítási költség Magyarország területén: 3.000,- Ft.

Az Ökosys Magyarország területén kívül kiszállítást kizárólag az Európai Unió országainak területére vállal, azzal, hogy a szállítás nem ingyenes, hanem a szállítási költség esetileg kerül megállapításra és egyeztetésre a megrendelővel.

8. Vásárlástól való elállás

Az érvényben levő törvényi rendelkezéseknek megfelelően a fogyasztónak minősülő megrendelőnek lehetősége nyílik a rendeléstől való elállásra (ezzel együtt a megvásárolt áru visszaküldésére) az áru kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül. A megrendelő nem köteles indokolni az elállását. Az elállási időszak az 1. naptól számított 14 nap elteltével jár le. Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, faxon vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket. Az áru visszaküldésnél felmerülő költségeket a megrendelő köteles megfizetni, de jogszerű elállás esetén a rendelés teljes összege  visszafizethető a megrendelő részére (a szállítási díjat is beleértve). Az elállás jogát csak  természeténél fogva visszaszolgáltatható áruk esetében gyakorolhatja a megrendelő, és csak abban az esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza. A sértetlenséget nem zárja ki a felbontott külső csomagolás. Abban az esetben, ha a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § c. pont hatálya alá eső terméket a megrendelő használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen Ökosys részére visszajuttatni, Ökosys nem vállalja a termék  visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a megrendelőnek, a megrendelő költségére. A jogszerűen gyakorolt elállás és az áru visszavétele után a különbözeti összeg elszámolása, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 30 napon belül megtörténik.

9. Panaszkezelés

Amennyiben a megrendelőnek valamilyen panasza van az adásvételi szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a info@okotemek.hu e-mail címen, illetve faxon vagy postai levél útján is közölheti. Az Ökosys panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a megrendelőt a vizsgálat eredményéről.

10. Adatvédelmi klauzula

A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a megrendelő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Az Ökosys adatait az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, továbbá, hogy részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön.

11. Zárórendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Az Ökosys fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Az Ökosys a szolgáltatást biztosítja. Az ÁSZF módosításáról Az Ökosys a megrendelőket akként tájékoztatja, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et közzéteszi a www.okotermek.hu és a www.okotermek.hu oldalakon. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a megrendelő dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

Az ÁSZF utolsó módosításának időpontja: 2014. 09.22